Vùng Đông Nam- Quảng Nam sắp xuất hiện nhiều khu đô thị quy mô lớn?

19/09/2021

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh vừa ký loạt Tờ trình đề nghị HĐND tỉnh Quảng Nam thông qua nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng (tỉ lệ 1/2000) hàng loạt khu dân cư, đô thị có quy mô lớn tại vùng Đông Nam tỉnh Quảng Nam.

Khu dân cư đô thị, du lịch, dịch vụ Đông Nam Thăng Bình 2 khoảng 2.785 ha

Theo đó, tại Tờ trình số 6282/TTr-UBND ngày 17.9.2021, UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị HĐND tỉnh thông qua nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng (tỉ lệ 1/2000) Khu dân cư đô thị, du lịch, dịch vụ Đông Nam Thăng Bình 2 thuộc Khu Kinh tế mở Chu Lai.

Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng (tỉ lệ 1/2.000) Khu dân cư đô thị, du lịch, dịch vụ Đông Nam Thăng Bình 2 có quy mô khoảng 2.785 ha, thuộc Khu Kinh tế mở Chu Lai tại các xã Bình Minh, Bình Đào, Bình Hải, Bình Triều và Bình Sa, huyện Thăng Bình.

Đồ án có tính chất là khu dân cư đô thị kết hợp với các loại hình dịch vụ và du lịch theo các tiêu chí tương đương đô thị loại 2.

Đồ án sẽ phân tích, đánh giá các điều kiện tự nhiên, hiện trạng đất xây dựng, dân cư, kiến trúc cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật; phân tích các quy định của quy hoạch chung xây dựng có liên quan đến khu vực quy hoạch; đánh giá các dự án, các quy hoạch đã và đang triển khai trong khu vực.

Đồng thời, xác định nguyên tắc, yêu cầu tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan đối với từng phân khu, trục đường chính, không gian mở, điểm nhấn; nghiên cứu tổ chức không gian cảnh quan Khu dân cư đô thị, dịch vụ, du lịch Đông Nam Thăng Bình 2 trên cơ sở định hướng quy hoạch chung, gắn kết với các khu vực du lịch lớn đã và đang hình thành; đề xuất Quy định quản lý xây dựng theo đồ án quy hoạch phân khu phù hợp với Quy định quản lý quy hoạch, kiến trúc để quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt,…

Khu dân cư đô thị, du lịch, dịch vụ Đông Nam Thăng Bình 3 quy mô 1.828 ha

Tại Tờ trình số 6281/TTr-UBND ngày 17.9.2021, UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị HĐND tỉnh thông qua nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng (tỉ lệ 1/2000) Khu dân cư đô thị, du lịch, dịch vụ Đông Nam Thăng Bình 3 thuộc Khu Kinh tế mở Chu Lai.

Theo đó, đồ án quy hoạch có quy mô dân diện tích khoảng 1.828 ha, thuộc Khu Kinh tế mở Chu Lai tại các xã Bình Sa và Bình Nam, huyện Thăng Bình. Đây sẽ là là khu dân cư đô thị kết hợp với các loại hình dịch vụ và du lịch theo các tiêu chí tương đương đô thị loại 2.

Đồ án sẽ phân tích, đánh giá các điều kiện tự nhiên, hiện trạng đất xây dựng, dân cư, kiến trúc cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật; phân tích các quy định của quy hoạch chung xây dựng có liên quan đến khu vực quy hoạch; đánh giá các dự án, các quy hoạch đã và đang triển khai trong khu vực.

Đồng thời, xác định nguyên tắc, yêu cầu tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan đối với từng phân khu, trục đường chính, không gian mở, điểm nhấn; nghiên cứu tổ chức không gian cảnh quan Khu dân cư đô thị, dịch vụ, du lịch Đông Nam Thăng Bình 3 trên cơ sở định hướng quy hoạch chung, gắn kết với các khu vực du lịch lớn đã và đang hình thành; đề xuất Quy định quản lý xây dựng theo đồ án quy hoạch phân khu phù hợp với Quy định quản lý quy hoạch, kiến trúc để quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt,…

Khu đô thị Tam Anh Bắc quy mô khoảng 1.157 ha

Tại Tờ trình số 6280/TTr-UBND ngày 17.9.2021, UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị HĐND tỉnh thông qua nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng (tỉ lệ 1/2000) Khu đô thị Tam Anh Bắc thuộc Khu Kinh tế mở Chu Lai

Theo đó, đồ án quy hoạch phân khu xây dựng (tỉ lệ 1/2.000) Khu đô thị Tam Anh Bắc có quy mô diện tích khoảng 1.157 ha, thuộc Khu Kinh tế mở Chu Lai tại xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành. Đây sẽ là khu dân cư đô thị thuộc Khu Kinh tế mở Chu Lai với các tiêu chí tương đương đô thị loại 2.

Đồ án sẽ xác định các khu vực bố trí khu dân cư đô thị đáp ứng nhu cầu ở để phát triển đô thị và tái định cư cho Khu công nghiệp Tam Anh và các dự án đầu tư xây dựng khác. Từng bước hình thành Khu đô thị Tam Anh, phục vụ nhu cầu ở cho các đối tượng là chuyên gia, lao động tay nghề cao trong các Khu công nghiệp cũng như các cư dân tại địa phương và nơi khác đến.

Đồng thời, xác định các yếu tố, chỉ tiêu về dịch vụ, đô thị, hạ tầng xã hội phải đảm bảo các tiêu chí trên. Nghiên cứu bố trí các yếu tố dịch vụ gắn kết với cảnh quan tại khu vực, đặc biệt là khu vực ven sông; xác định quy mô và phân khu từng khu chức năng, kiến trúc cảnh quan trong khu đô thị,…

‘’bức tranh’’ phát triển vùng đô thị động lực của Quảng Nam sắp hiện hữu

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh cũng đã ký Tờ trình đề nghị HĐND tỉnh thông qua nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện phía Đông tỉnh Quảng Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với tổng diện tích lập quy hoạch khoảng 2.743 km2, gồm toàn bộ địa giới hành chính 09 huyện, thị xã, thành phố phía Đông tỉnh Quảng Nam.

.

Bên cạnh đó, tại Tờ trình số 6143/TTr-UBND, UBND tỉnh Quảng Nam đã đề nghị HĐND tỉnh thông qua nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng khu vực ven biển huyện Duy Xuyên và huyện Thăng Bình, giai đoạn đến năm 2030 và năm 2045. Theo đó, tổng diện tích khoảng 118,4 km 2, thuộc các xã ven sông Trường Giang và ven biển của huyện Duy Xuyên và huyện Thăng Bình. Cụ thể gồm các xã: Duy Thành, Duy Vinh, Duy Nghĩa và Duy Hải (huyện Duy Xuyên); Bình Giang, Bình Dương, Bình Triều, Bình Đào và Bình Minh (huyện Thăng Bình).

Ngoài ra, tại Tờ trình số 6144/TTr-UBND ngày 14.9.2021, UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị HĐND tỉnh thông qua nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng khu vực sông Thu Bồn, đoạn từ cầu Giao Thủy đến Cửa Đại giai đoạn đến 2030 và năm 2045. Theo đó, tổng diện tích lập quy hoạch khoảng 9.516 ha; trong đó, phần diện tích đất hai bên và cồn bãi là 6.945 ha, diện tích mặt nước là 2.571 ha.

Phạm vi lập quy hoạch thuộc địa phận hành chính của các xã, phường Cửa Đại, Cẩm Thanh, Cẩm Nam, Cẩm Kim (thành phố Hội An); Điện Phương, Điện Minh, Điện Phước, Điện Thọ, Điện Hồng, Điện Phong, Điện Trung, Điện Quang (thị xã Điện Bàn); Đại Hòa (huyện Đại Lộc); Duy Hải, Duy Nghĩa, Duy Vinh, Duy Thành, Duy Phước, Nam Phước, Duy Trinh, Duy Châu (huyện Duy Xuyên).

Lê Phước Bình

Chúng tôi giúp bạn giới thiệu đất của mình tới hàng nghìn người mỗi ngày.

Hãy đăng ký ngay!

Tin tức liên quan


30/01/2023

Thời điểm vàng để "bắt đáy" Bất Động Sản

Một số nhà đầu tư bất động sản có kinh nghiệm cho rằng thời điểm thị trường chững lại, giá giảm như hiện nay là cơ hội 10 năm mới có một lần để đầu tư. Thời điểm này, nhiều người gặp áp lực tài chính ồ ạt bán ra bất động sản, nhà đầu tư sẽ có nhiều lựa chọn vị trí tốt, hoặc có thể thương thảo để nắm giữ lâu dài.

30/06/2022

Sunneva Island Đà Nẵng – Biệt thự đảo kim cương

Sunneva là một từ ghép tiếng anh trong đó Sun là Mặt Trời và Neva là món qùa. Tập đoàn Sun Group lựa chọn tên gọi Sunneva Island cho dự án trên đảo Đồng Nò bởi mong muốn mang tới Thành phố Đà Nẵng một sản phẩm bất động sản bừng sắc và lộng lấy nhất. Đây là một sản phẩm với vị trí kim cương đắc địa, thiết kế an nhiên khoáng đạt tạo nên một cộng đồng nhân hòa, tài hoa thay cho cảm ơn của người Sun Group với thành phố Đà Nẵng.  Cái nôi đã nâng đỡ tập đoàn trong suốt 15 năm phát triển.

08/05/2022

Thị trường BĐS nghỉ dưỡng Việt Nam đang trong quá trình phục hồi

Từ đầu năm 2022, nhu cầu du lịch đã bắt đầu quay trở lại, bao gồm các hoạt động du lịch quốc tế. Hiện nay, Việt Nam là một trong những quốc gia trong khu vực có ít rào cản nhất đối với thị trường khách quốc tế. Thị trường bất động sản du lịch nghỉ dưỡng Việt Nam đang dần hồi phục và ghi nhận những xu hướng mới.

Copyright©2020 Dat Nen Mien Trung. All rights reserved

Designed and Maintained by Thiết kế website tại Đà Nẵng - LovaWeb
Chat hỗ trợ
Chat ngay